15ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για το AIDS της European AIDS Clinical Society.

0

Οι γυναίκες στο 15ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για το AIDS της European AIDS Clinical Society.

Της Χριστίνας Αντωνιάδη, Νοσηλεύτριας ΠΕ και Συμβούλου Επικοινωνίας.

Στο πλαίσιο του 15ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για το AIDS, που διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια από την European AIDS Clinical Society, φέτος, για πρώτη φορά περιλαμβανόταν ένα σεμινάριο (workshop) υπό τον τίτλο WAVE (Women Against Viruses in Europe) που αφορούσε αποκλειστικά στις γυναίκες που ζουν με HIV/AIDS. Επίσης, υπήρξε ειδική συνεδρία που συζήτησε τα θέματα του φύλου και τις διαφορές μεταξύ τους τόσο ως προς την ιολογική ανταπόκριση όσο και σε σχέση με ψυχο-κοινωνικούς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξη ή/και την ανταπόκριση στον ιό. Περαιτέρω, δύο πολύ αναλυτικές ομιλίες την πρώτη μέρα στο πλαίσιο του pre-educational course (προ-εκπαιδευτικό μάθημα), που διενεργείται σε κάθε συνέδριο της EACS, κάλυψαν τα θέματα της αντισυλληπτικής αγωγής (επείγουσας και μόνιμης) και πρόσβασης σε αγωγή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Το WAVE είναι μια πρωτοβουλία που έχει σαν σκοπό να προάγει την ευημερία των γυναικών που ζουν με HIV/AIDS. Σε αυτό το πλαίσιο απευθύνεται σε όλους όσους μπορούν να βοηθήσουν την εκπλήρωση αυτού του στόχου: επιστήμονες υγείας, μέλη της κοινωνίας των πολιτών και οποιονδήποτε άλλο/η μπορεί να συνεισφέρει βάσει ειδικότητας και εμπειρίας, χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψιν το φύλο του/της ή η γεωγραφική περιοχή στην οποία μένει και δραστηριοποιείται. Έτσι, το πρώτο αυτό σεμινάριο κάλυψε διάφορα θέματα, μεταξύ των οποίων : κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ανταπόκριση στη φαρμακευτική αγωγή, την περιγεννητική μετάδοση, την αντισυλληπτική αγωγή, τον HPV και ζητήματα που αντιμετωπίζουν γυναίκες μεγαλύτερες ηλικίας σε σχέση με τον HIV.

Που κατέληξε λοιπόν το WAVE; Κατ’ αρχήν δεν κατέληξε. Τώρα ξεκινάει. Αυτή η πρωτοβουλία εντόπισε τα προβλήματα που υφίστανται προς στιγμήν και ουσιαστικά έθεσε τη βάση για το διάλογο που θα πρέπει να ακολουθήσει.
Έτσι, επισήμανε το στίγμα και την έμφυλη βία που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες που ζουν με HIV/AIDS, τις πολύ μεγάλες διαφορές ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, καμιά φορά ακόμη και ανάμεσα σε πόλεις της ίδιας χώρας, τις αντίστοιχες μεγάλες διαφορές των επιδημικών μοντέλων και τη δυσκολία εξαγωγής ασφαλών συμπερασμάτων σε σχέση με τις δυσκολίες πρόσβασης και παραμονής στη φροντίδα, τις προκλήσεις για τις υπηρεσίες υγείας να αναγνωρίσουν τις ανάγκες και να προσφέρουν προγράμματα που θα ανταποκρίνονται στις συνθήκες ζωής των γυναικών, την αυξανόμενη ηλικία των γυναικών που ζουν με HIV είτε επειδή πλέον ζουν περισσότερο είτε επειδή έρχονται σε επαφή με τον ιό σε μεγαλύτερη ηλικία. Επίσης, έγινε σαφής αναφορά στις κοινωνικο—οικονομικές συνθήκες και την κατάθλιψη που οι έρευνες καταδεικνύουν ότι ευθύνονται για την ιολογική αποτυχία.

Ένα ακόμη από τα θέματα που επισημάνθηκαν, όχι μόνο στο WAVE αλλά σε πολλαπλές ομιλίες ήταν το πολύ μικρό ποσοστό συμμετοχής γυναικών σε κλινικές έρευνες. Αν σκεφτεί κανείς ότι οι γυναίκες αποτελούν το 1/3 των ανθρώπων που ζουν με HIV , ότι η μεγάλη πλειοψηφία τους είναι γυναίκες της αναπαραγωγικής ηλικίας και ότι το 2012 ήταν περίπου 400.000 αυτές που ζούσαν με τον ιό είναι μεγάλη έλλειψη να βλέπουμε ότι τα ποσοστά συμμετοχής τους στις κλινικές έρευνες κυμαίνονται από 10-20%. Το WAVE, λοιπόν, πρότεινε ως λύση την αλλαγή στο σχεδιασμό των ερευνών ώστε οι γυναίκες να συμπεριλαμβάνονται σε αυτές από την αρχή ακόμη.
Στην ίδια λογική επισημάνθηκαν βιολογικές και ορμονικές διαφορές (πχ. Εμμηνόπαυση) και ανάγκες (πχ. Αντισύλληψη) που επηρεάζουν σημαντικά τόσο τον κίνδυνο έκθεσης στο HIV αλλά επίσης δημιουργούν αλληλεπιδράσεις με την αντιρετροϊκή αγωγή.
Για παράδειγμα υπήρξε αναλυτική παρoυσίαση διαφόρων αντισυλληπτικών σκευασμάτων και των αλληλεπιδράσεων που έχουν με αντιρετροϊκά φάρμακα πρώτης γραμμής, καθώς αρκετά σκευάσματα χάνουν τη δραστικότητα τους αν χορηγηθούν με αντιρετροϊκά ενώ άλλα την αυξάνουν δραματικά. Έτσι, είναι πολύ συχνό να πρέπει να γίνεται αναπροσαρμογή της δόσης των αντισυλληπτικών ώστε να παραμένουν αποτελεσματικά για την πρόληψη εγκυμοσύνης χωρίς να γίνονται τοξικά για τις γυναίκες που τα λαμβάνουν. Στην ίδια ομιλία επισημάνθηκε, επίσης, ότι πολλές γυναίκες ακριβώς επειδή βιώνουν στίγμα δεν είχαν ενημερώσει τους γυναικολόγους τους για την οροθετικότητα τους με αποτέλεσμα να μη λαμβάνουν τις ενδεδειγμένες γι’ αυτές δοσολογίες ορμονών. Έτσι, έγινε σαφές ότι η διαχείριση τέτοιων αναγκών πρέπει να γίνεται με το γιατρό που είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της HIV λοίμωξης.

Επιπλέον, το WAVE διαπίστωσε τις ιδιαιτερότητες των γυναικών που μεγαλώνουν με HIV τονίζοντας τις βιολογικές αλλαγές στο επιθήλιο του κόλπου για παράδειγμα που με την ηλικία γίνεται πιο λεπτό και πιο εύθραυστο με αποτέλεσμα να αυξάνει τις πιθανότητες σεξουαλικής μετάδοσης. Επίσης, επισημάνθηκε η δυσκολία των γυναικών μεγαλύτερης ηλικίας να διεκδικήσουν από τους συντρόφους τους τη χρήση προφυλακτικού ή/και άλλων προφυλακτικών μέσων. Εντούτοις, ο συνδυασμός βιολογικών και συμπεριφορικών παραγόντων θεωρείται ότι είναι ο λόγος που βλέπουμε αύξηση του κινδύνου έκθεσης στον HIV στις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας.
Τέλος, μια πολύ σημαντική στιγμή του WAVE ήταν κατά τη γνώμη μου η ομιλία σχετικά με τον HPV, οι τύποι 16 και 18 του οποίου ενοχοποιούνται για σειρά καρκίνων. Για άλλη μία φορά επισημάνθηκε ότι δεν έχουμε εξειδικευμένη έρευνα σε γυναίκες που ζουν με HIV, οπότε η προσέγγιση είναι αυτή που ακολουθείται και για τον γενικό πληθυσμό, παρότι η καρκινογένεση στους ανθρώπους που ζουν με HIV είναι αυξημένη. Το WAVE, λοιπόν πρότεινε τον εμβολιασμό και των γυναικών μεγαλύτερης ηλικίας (έως 45 ετών), όταν η γυναίκα βρίσκεται σε αγωγή για υψηλού βαθμού αλλοιώσεις καθώς φαίνεται να δρα προφυλακτικά και την επέκταση του εμβολιασμού σε Άνδρες που κάνουν Σεξ με Άνδρες και τα νεαρά αγόρια.

Το WAVE έχοντας εντοπίσει και θίξει τα παραπάνω, προτείνει τις εξής λύσεις:
– Ολιστική αντιμετώπιση στη φροντίδα υγείας προκειμένου να επιτυγχάνονται καλύτερα αποτελέσματα στο κοινωνικό πλαίσιο των ανθρώπων που ζουν HIV
– Καλύτερη υποστήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο να παρουσιάσουν άσχημη ιολογική απάντηση λόγω ψυχο-κοινωνικών συνθηκών.
– Καλύτερη διασύνδεση με υποστηρικτικές υπηρεσίες (επιδόματα, στέγαση, εργασία, οικογενειακή υποστήριξη, ψυχική υγεία)
– Αναγνώριση και διαχείριση της κατάθλιψης
– Αναγνώριση των μεγάλων κοινωνικο-οικονομικών ανισοτήτων στην υγεία
– Αναγνώριση της μεγάλης σημασίας συγκέντρωσης δεδομένων που θα αναγνωρίζουν κοινωνικο-οικονονικές διαφορές τόσο στο πλαίσιο της κλινικής φροντίδας, όσο και στο πλαίσιο των κλινικών ερευνών.
Το WAVE είναι μια πρωτοβουλία που βάζει τις γυναίκες και τις εξειδικευμένες ανάγκες τους στο χάρτη της HIV φροντίδας και περιμένουμε εναγωνίως τις επόμενες δράσεις του.

Women Issues at the EACS 15th European AIDS Conference
By Christina Antoniadi, Registered Nurse and Communications Specialist
This year, for the first time, a workshop under the general title WAVE was held during the 15th European AIDS Conference that is organized biannually by the European AIDS Clinical Society. The initiative WAVE (Women Against Viruses in Europe) is meant to bring women’s (living with HIV) issues into the spotlight and help improve their lives and welfare. Furthermore, a special session on Gender Issues was held which addressed the psycho-social factors that are involved in virologic response and retention to care. In addition, two very important presentations on the first day during the pre-educational course addressed contraception (emergency and regular) and ARV treatment during pregnancy.
WAVE is an initiative aiming to promote the welfare of women living with HIV/AIDS. To achieve that goal WAVE is involving everybody that can contribute to its’ realization: healthcare professionals, community members, anybody with the experience or expertise that can help, regardless of gender or geographic location. In this first workshop various issues were addressed among which: the socio-economic factors that contribute to virologic response, perinatal transmission, contraception, HPV related cancers and ageing among women.
So, where did the workshop end up? Well, first of all it did not end up anywhere… it is just beginning. This initiative identified the significant issues of right here and right now and mainly set the basis for discussions that need to take place. In essence it set the agenda on Gender Based Violence, it highlighted the geographic differences in epidemic patterns and care access across Europe, even in different cities of the same country, it identified the challenges for healthcare services to prognose the needs of women and provide support according to different lifestyles, it brought about the issue of ageing in women living with HIV, either due to living longer and healthier lives or due to being diagnosed in older age. Socio-economic factors and depression were also identified as risk factors for virologic failure.
Another issue that was pointed out, not only in WAVE but during various presentations throughout the entire conference, was the lack of women participation in clinical studies. Taking into consideration that women are 1/3 of people living with HIV, that the majority are in reproductive age, and that in 2012 there were 400.000 women living with HIV we would expect the percentage of women participants in clinical trials to be higher than just 10-20% that it is now. WAVE, suggested serious changes in clinical studies design should take place in order to include women and perhaps we should start implementing gender specific clinical trials in order to address the specific needs of each group.
In the same respect biological and hormonal differences were brought to light (such as menopause) as well as needs (such as contraception) influencing significantly the exposure and transmission of HIV while exhibiting drug-drug interactions and adverse events when taken with ARVs. For example, the pre-educational course included an elaborate presentation on drug-drug interactions between contraceptives and first line antiretroviral regimens, as many contraceptives became less effective when taken with ARVs while for others the blood concentration rose dangerously. Therefore, the dose should be adjusted in order for efficacy to be achieved and for toxicity to be avoided. In the same presentation it was also highlighted that women often experience stigma from healthcare professionals working in reproductive services which leads to hiding facts about their health history and ends up with ineffective contraception dosages and many unwanted pregnancies.
Moreover, WAVE addressed certain specificities in ageing women living with HIV. Some were attributed to biology as the epithelium of the vaginal wall suffers changes with age becoming thinner and more fragile and therefore increases the risk for sexual transmission. Some were behavioural, such as the certain difficulty older women are experiencing in asking their partners to use condoms or other prevention measures. However, the combination of biological and behavioural factors seems to account for the higher risk of HIV infection in older women.
Closing, a very important issue the WAVE workshop pointed out was HPV. In the presentation it was once more shown that there is no available evidence for women living with HIV, even though they seem to have a higher risk for cancers related to HPV subtypes 16 and 18. The evidence presented were in relation to the general public but significant proposals were made, such as : vaccination expansion for women up to 45 years of age since it seems to act prophylactically when treating high grade lesions, vaccinations for MSM and young boys, anal cancer screening for all people living with HIV.
WAVE having identified and addressed the aforementioned, proposes the following:
– Holistic approach to care in order to achieve better health outcomes within the social context of each person living with HIV
– Better support of the people at risk of bad virologic response due to psycho-social conditions.
– Better linkage with support services (benefits, housing, employment, family, mental health)
– Identification and management of depression
– Identification of the great socio-economic inequalities in health
– Data collection importance on socio-economic differences both in clinical care as well as within research.
WAVE is an initiative that brings women and their unique needs in the map of HIV response and care. We are looking forward to more actions.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.