Τζων Κέιτζ  Europeras 1 & 2/ Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Τζων Κέιτζ Europeras 1 & 2/ Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής

27 Φεβρουαρίου 2020 Μουσικοθεατρική

Τζων Κέιτζ Europeras 1 & 2 Μουσικό θέατρο Πρώτη πανελλήνια παρουσίαση για τα 80 χρόνια

Read More